Skupinové projekty třídy tercie

Poslední tři vyučovací hodiny přírodopisu se třída tercie zabývala prací na projektech o soustavách lidského těla. Tyto soustavy žáci probírali v rámci celého školního roku.

Studenti byli rozděleni do šesti skupin. Každá skupina si vylosovala jednu soustavu lidského těla (např. OBĚHOVOU SOUSTAVU nebo VYLUČOVACÍ SOUSTAVU). Na další hodinu si každá skupina přinesla velký papír, aby mohla obkreslit svého nejmenšího kamaráda. Potom k jeho siluetě už jen doplnila příslušnou soustavu i zajímavosti. Výsledky své práce se nakonec prezentovaly třídě. Všechny skupiny měly projekty hezky zpracované. Každá skupina dokonce připravila malý kvíz.

Daniel Přibyl

Velmi chválím žáky tercie za nápadité zpracování projektů a hezky připravené prezentace.

Kateřina Bajáková