Společná cesta 2019

Dne 30.9. 2019 se třída 3. SOŠPg v doprovodu paní profesorky Hnátkové a pana profesora Jezbery vypravila do Kutné hory na akci „Společná cesta 2019“. Vše organizovala Oblastní charita Kutná Hora. Smyslem této akce je spojit děti různých škol ve městě a vzájemně spolupracovat, tolerovat, pomáhat, společně řešit problémy. Sešly se všechny třídy čtvrtých ročníků základních škol v Kutné Hoře. Děti byly rozděleny do skupinek z různých škol, plnily úkoly na stanovištích, které si pro ně připravily různé neziskové organizace-Junák-český skaut s. z., Středisko Racek, Dům dětí a mládeže Kutná Hora, NZDM Archa-Dítě a Kůň s. z., TJ Sparta Kutná Hora – oddíl házené a NZDM Klubus. Pro děti bylo připravené drobné pohoštění. I přes těžší podmínky, způsobené počasím, se akce vydařila a všichni si ji užili.

M. Vodvárková, 3.a