Šprechtím, šprechtíš, šprechtíme!

Dne 5.2.2019 hostila naše škola nejlepší soutěžící školních kol konverzační soutěže v německém

jazyce v okrese Kutná Hora. Celkově se sešlo 26 němčinářů v pěti kategoriích (I.A, I.B, II.A, II.B a III.) a

soutěžili především v monologickém projevu, interakci a popisu obrázků či příběhů. Ač se jedná o

konverzační soutěž, je již tradičně doplněna i poslechem s porozuměním. Naše škola byla zastoupena

ve třech kategoriích, v I.B Natálií Jahodářovou, Kryštofem Králem a Matyášem Málkem ze Sekundy;

v II.B Marií Stajnerovou, Magdalénou Vavřinovou a Martinem Kubešem z Kvarty. Nejstarší kategorii

reprezentovali Marek Benda z III. ročníku, Filip Bednář z I. ročníku a Daniel Čech z II. ročníku.

V nejmladší kategorii se na 1. místě umístil Kryštof Král, ve střední kategorii obsadil 1. místo Martin

Kubeš (3. místo Magdaléna Vavřínová), a v nejstarší kategorii získal pěkné 3. místo Daniel Čech.

 

Martin Kubeš bude naši školu reprezentovat v krajské kole v březnu 2019, držíme mu palce!

 

Organizátorky okresního kola soutěže: I. Frýbová, L. Meszárošová, K. Trávníčková