STEP BY STEP

V průběhu srpna předmětová komise pedagogiky a psychologie navštívila letní školu programu Začít spolu v Plzni. Tento prázdninový kurz je určen učitelům mateřských a základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti a další inspiraci včetně výměny zkušeností.

Měli jsme možnost vidět část semináře věnovaného podnětnému prostředí třídy – centra aktivit, integrovaná tematická výuka, ranní setkávání a komunitní kruh a spolupráce s rodinou. Součástí programu byla také široká nabídka odborné literatury, didaktických pomůcek a odkazů na různé webové stránky školských institucí. Toto setkání nás utvrdilo v přesvědčení, že program Začít spolu zahrneme do výuky předškolní pedagogiky a vytvoříme ve škole pro studenty cvičná centra aktivit, aby si mohli práci v takto organizované třídě také prakticky vyzkoušet.

Předmětová komise Ped. a Psy.