Tak jsme si zašprechtili! Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce

Dne 26.3.2021 proběhla v on-line prostředí konverzační soutěž v německém jazyce v okrese Kutná Hora. Celkově se sešlo 17 němčinářů ve třech kategoriích (II.A, II.B a III.) a soutěžili především v monologickém projevu a interakci, v nižších kategoriích i v popisu obrázků. Naše škola byla zastoupena ve dvou kategoriích a naši žáci či žákyně se v okresní konkurenci neztratili. Kategorii II.B vyhrála Natálie Jahodářová a 2. místo obsadila Klára Machová, obě děvčata z Kvarty. V nejstarší kategorii III. získala 1. místo Kateřina Havránková, 2. místo obsadil Jiří Zeman, oba z II. ročníku. Pěkné dělené 4. místo získala ještě Viktorie Vánišová z III. ročníku.

Natálie Jahodářová a Kateřina Havránková budou naši školu reprezentovat v krajské kole 2021, držíme jim palce!

Všem zúčastněným děkujeme za přípravu na tuto soutěž i za atmosféru, kterou při samotné soutěži vytvořili. 

Organizátorky okresního kola soutěže: I. Frýbová, L. Ott, L. Meszárošová, M. Janglová