TRADIČNÍ BURZA KNIH

VSTUP POUZE V ROUŠKÁCH

Zveme všechny bývalé a současné studenty naší školy na burzu učebnic a knih, která proběhne v pátek 11. září 2020 (pokud situace dovolí).

Stoly budou instalovány v tělocvičně od 7: 00 do 7:15.

Prodej a nákup se uskuteční od 7:15 do 7:50 hodin.

KNIHY NA PRODEJ VIDITELNĚ OZNAČTE POŽADOVANOU ČÁSTKOU.