Tradiční olympiáda z češtiny v netradiční podobě

V posledním listopadovém týdnu proběhlo historicky první online školní kolo Olympiády z českého jazyka. Všichni zúčastnění -kromě studentek čtvrtého ročníku-řešili zadání v určeném čase v prostředí GC pod vedením vyučujícího Tomáše Otavy.

Olympiáda byla tradičně rozdělena do dvou kategorií. Studenti si lámali hlavu nad  různými jazykovými úkoly a potom psali slohovou práci. Její téma se tentokrát točilo kolem knih, slohový útvar byl volný.

V první kategorii zasedlo k počítači celkem 13 žáků z tercie a kvarty, v kategorii starších to bylo více než 20 studentů ze sexty, čtyřletého gymnázia a pedagogické školy.

Nejúspěšnějšími řešiteli jsou:

I. kategorie

Jahodářová Natálie   39 bodů kvarta
Tomišková Tereza   34 bodů tercie
  Jelínková Sára   30 bodů   tercie

II. kategorie: G

Nováková Eliška 43 bodů III. G
Jelínková Lucie   40 bodů III. G
Skaláková Barbora 39 bodů II. G

PMP a L

Kruntorádová Anna   40 bodů 3. L
Vyskočilová Lucie   39 bodů 1 .L
Hloušková Magdalena   34 bodů 3. L

Do okresního kola postupují 2 studentky z I. kategorie, 3 studentky z gymnázia a 3 studentky z pedagogické školy.

Všem soutěžícím děkujeme za účast ve školním kole a postupujícím budeme v lednu držet palce!   

Mgr. Ilona Pipková