Tvoření pro radost

V distanční výuce necvičíme pouze mozkové závity a naše technické dovednosti, ale snažíme se rozhýbat i prsty, unavené od neustáleho psaní na klávesnici. Se třídou jsme se pro odlehčení nelehké situace pustili do výroby maňásků, jejichž vzhled i vyslednou podobu bychom porovnávat s našimi aktuálními pocity. Někdo je nad věcí, jiní by s radostí vyrazili do školy a na další padá únava a tesk. Doufáme, že nezoufáte a jste plni optimismu a dobré nálady tak, jako většina našich maňásků

Za celou třídu společně s třídní profesorkou Vám přejeme pevné zdraví a (snad) brzy naviděnou ve škole!
Vaše 1.L