Tvořivá biologie v kvintě

Domácí úkol z hodin praktických cvičení biologie zněl jasně: „Vytvořte z libovolného materiálu model květu či květenství, který nejvěrněji vystihuje skutečnost“. Mnohým žákům kvinty se to skutečně povedlo. Výběr materiálu byl opravdu pestrý a u mnohých bylo zjevné cílené propojení teoretických znalostí s ruční tvorbou. V době neobyčejných dovedností s počítačovou klávesnicí či dotykovým displejem mobilu se musí ocenit snaha vytvořit něco, co má značku „handmade“.

učitel biologie Lenka Kořínková