Učitelé v černém

Tak se jmenuje akce, která původně vznikla na Slovensku. Jejím cílem je černým oblečením upozornit veřejnost na znepokojivý stav školství. Ve sdělovacích prostředcích bývá tato nespokojenost redukována pouze na protest proti podfinancování školství a na nízké mzdy pedagogických pracovníků. To je zjednodušování celé problematiky.

Cílem akce je informovat veřejnost také o jiných tématech, než je výše platu učitelů.

„Jedná se o inkluzi, byrokracii, nekoncepčnost, ignorování zkušeností pedagogů z praxe, netransparentnost rozhodování o změnách nebo například chybějící finance na pomůcky,“ popisuje současný stav Pedagogická komora, jež protestní akci vyhlásila v České republice.

Komora poslala politikům otevřený dopis, který podepsalo zhruba čtyři tisíce učitelů a ředitelů škol. Členům vlády, poslancům a senátorům vzkázali, že stát vyzývají například k navýšení školského rozpočtu, snížení administrativní zátěže škol a k provedení odborné revize inkluze.

K tomu už je jen možné dodat, že české školství se kvůli dlouhodobému podfinancování a řadě nedomyšlených změn ocitlo na pokraji kolapsu. Proto se k protestu připojili pedagogové naší školy i některé třídy pedagogické školy.

Mgr. J. Šorčíková