Úspěšné okresní kolo Fyzikální olympiády

3. dubna se žáci tercie a kvarty zúčastnili okresního kola Fyzikální olympiády.
V kategorii F reprezentoval naši školu Jaroslav Bohatý z tercie, který se stal úspěšným řešitelem a obsadil pěkné 4. místo.
V kategorii E řešili zajímavé úlohy čtyři studenti kvarty. Všichni byli úspěšnými řešiteli a umístili se na druhém místě Martin Kubeš, čtvrtém Richard Weber, šestém Matěj Holoubek a osmém Tereza Kašparová. Martin, Richard a Matěj postoupili do krajského kola (Tereze postup unikl o 1 bod).
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v kole krajském.
Jana Krejčíková