Ústní část maturit 2020

Ústní část maturitních zkoušek tříd čtyřletého gymnázia a pedagogického lycea ukončila studium žáků na naší škole. Loučíme se s nimi a přejeme mnoho úspěchů v dalším životě.

Za pedagogický tým RNDr. Ivana Rýparová