Vodní hrátky aneb plavecký kurz 1. SOŠPg

Dne 2. 11. jsme všechny z 1. SOŠPg měly první plavecký kurz. Již po půl osmé ráno jsme stály před budovou bazénu plné obav, očekávání a představ, než nám p. p. Hnátková umožnila vstoupit do šaten. Již na začátku, když nám paní profesorky řekly, kolik máme uplavat bazénů jen na rozplavání, jsme věděly, že to nebude procházka růžovým sadem. Ale bojovaly jsme s odvahou a statečně až do jarních prázdnin, kdy jsme absolvovaly poslední 2 hodiny našeho kurzu. Jsme velké bojovnice a jdeme si za svým cílem, proto nás ani závěrečný test z kurzu nepoloží na lopatky.

Anežka Friebergová , 1. SOŠPg