Výjezdní týden 1.SOŠPg s didaktickou průpravou

V pondělí 6.5.2019 jsme se vypravili společně s druháčky ze Žehušic do překrásné oblasti v Českém ráji, jménem Hamštejn. Všichni jsme byli zvědaví na přírodu, na ubytování a vůbec společné soužití. V autobuse jsme se nenudili, s druháčky jsme zpívali různé písničky, povídali si a cesta rychle utekla. Po seznámení s krásným prostředím obce Koberovy jsme pěší túrou dofuněli až k penzionu Hamštejn, ze kterého je nádherný výhled na celý Český ráj.

Mezitím, co se děti po obědě vydaly na procházku, my, studentky 1.SOŠPg jsme si s paní profesorkou třídní metodicky připravovaly hry pro všechny a věnovaly se také sborovému zpěvu.

Po návratu dětí jsme si společně užili odpolední hrátky a myslíme, že se všem líbily. Večer jsme stály před těžkým úkolem. Zabavit 30 studentek, 20 dětí a 6 dospělých ve členitém prostoru. Ale zvládly jsme to – bavili se všichni. Hrami, různými scénkami a zpěvem jsme se dostali až k překvapivému závěru. Tři studentky si připravily pro všechny texty s „Hamštejnskou ukolébavkou“, kterou složily, otextovaly, předvedly a také nás ji naučily.

Čeká nás ještě týden pilného učení, her a hudebních činností s dětmi. Celý tento pobyt nám bude sloužit k seznámení s naším budoucím povoláním. Už při prvním setkání s dětmi jsme byly velice rády, že vidíme nadšení a spolupráci. Doufáme, že nám i dětem tento pocit vydrží.

Studentky 1.SOŠPg