VÝSTAVA MODERNÍHO UMĚNÍ VE VELETRŽNÍM PALÁCI V PRAZE

Na čtvrtečním dnu by nebylo nic tak neobyčejného, kdyby se třídy posledních ročníků pedagogické školy nevydaly 7. listopadu 2019 do Prahy na výstavu moderního umění.
Výstava měla dvě části, jedna byla věnována mimořádnému výtvarnému talentu jménem Alberto Giacometti a ve druhé stálé expozici jsme si mohli prohlédnout všechny umělecké výtvory umělců moderního umění 19. a 20. století. V obou expozicích bylo mnoho zajímavých děl a každý si tedy našel to své. Nejvíce byla samozřejmě obdivována díla malířská. Po projití všech tří pater Veletržního paláce jsme se pomalu loučili s uměním a vyrazili zpátky do Čáslavi.
Tímto bychom chtěli poděkovat paním profesorkám Mgr. Marii Pekárkové, Mgr. Petře Kratochvílové a MgA. Karle Kučerové a v neposlední řadě také panu profesorovi Mgr. Josefu Novákovi za příjemně strávený den ve společnosti umění a za uskutečnění této doufejme, že nezapomenutelné exkurze.


Za třídy 4.a a 4.b SOŠPg srdečně děkuje Klára Svobodová.