IKAP II

Implementace Krajského akčního plánu II Středočeského kraje, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017862


 

Škola je zapojena do projektu IKAP II v několika aktivitách – Gramotnost; Polytechnika, podnikavost a kariéra; Šablony. 

Gramotnost

Cílem čtenářské gramotnosti je vytvořit platformu, jejímž prostřednictvím se bude pedagogická veřejnost seznamovat s novými knihami, v níž se budou učitelům základních škol a předškolních zařízení předávat metodické materiály pro práci s knihou a v níž se mohou setkávat se současnými autory literatury pro děti a mládež.

Cílem aktivit digitální gramotnosti je seznámit pedagogy s moderními technologiemi a jejich využitím ve výuce. Tyto technologie budou součástí pracovních životů stále častěji a je třeba na ně společnost připravit. Mezi tyto technologie patří virtuální a rozšířená realita nebo robotika. Poutavě se dá vyučovat i počítačová grafika pomocí dotykových zařízení s perem nebo tvorba animací. 

Polytechnika, podnikavost a kariéra  

Klíčová aktivita se zaměřuje na kolegiální podporu pedagogů. Jeho cílem je vzájemné sdílení zkušeností formou prezenčních setkání, prostřednictvím seminářů a účastí na pravidelných projektových odpoledních. 

Šablony

Smyslem této aktivity je zahraniční mobility pedagogických pracovníků škol, dále tandemová výuka a následně doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem .