Pedagogická poema 2018


Videa z pedagogické poemy


Pedagogická poema je přehlídkou přednesu, hlasitého čtení a improvizovaném vyprávění žáků středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol.

Slovo pedagogická ji vyčleňuje ze všech ostatních přehlídek, soutěží či festivalů přednesu a recitace (Wolkerův Prostějov, Šrámkův Písek), neboť zde nejde především o vynikající formu přednesu, ale právě o pedagogickou stránku zprostředkování informace cílové skupině. Jestliže se pedagogika věnuje výchově a vzdělávání – tedy záměrnému a cílevědomému působení na jedince, Pedagogická poema se věnuje právě této profesionální pedagogické kompetenci.

ORGANIZACE PEDAGOGICKÉ POEMY

Pedagogická poema se skládá ze tří kol:

  1. Třídní kolo, 2. Školní kolo, 3. Národní přehlídka

Organizace prvních dvou kol je plně v kompetenci ředitelů středních pedagogických škol, středních odborných škol pedagogických a pedagogických lyceí.

Národní kolo se tentokrát koná u nás v Čáslavi.

CÍLOVÉ SKUPINY

Pro tento rok jsou vybrány tyto cílové skupiny.

  • Děti mateřské školy (věk 5-7 let – třída předškolního věku)
  • Žáci střední školy (1.-2. ročník jakékoliv SŠ, ne však účastníci PP)

POSLÁNÍ NÁRODNÍ PŘEHLÍDKY

Posláním přehlídky je setkávání umělecky orientovaných žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizovaném vyprávění je rozvoj nadaných žáků v umělecké oblasti zaměřený na přednes, čtení či improvizované vyprávění a motivace pro další umělecké a pedagogické aktivity.

Je inspirativní setkávání učitelů, kteří se věnují rozvoji žáků v oblasti přednesu, čtení a improvizovaného vyprávění.

A v neposlední řadě je to příležitost pro další vzdělávání učitelů v oblasti pedagogických, psychologických a uměleckých disciplín.

Odborné kompetence profilu absolventa zahrnují jak vědomosti v oblasti pedagogiky a psychologie, tak dovednosti v předávání informací, myšlenek, postojů a to i prostřednictvím textů krásné literatury. Dobrý učitel nemá pochopitelně profesionální herecké a přednašečské vybavení (není herec, ani profesionální přednašeč), přesto využívá z uměleckých oblastí základy přednesu prózy i poezie, velmi často čte svým svěřencům pohádky či povídky, v nenadálých pedagogických situacích bez přípravy improvizuje. A právě Pedagogická poema motivuje k získání těchto dovedností.

Pedagogická poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizované vyprávění a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku.


Rychlé odkazy


Přihláška

Přihlaste se na Poemu!

Vstup

Oficiální stránky Pedagogické poemy


Tři užitečné rady, jak uspět na Poemě 2018Sponzoři