APIV B

Pracujte na svém duševním zdraví a mentální kondici. Sdílejte ho se svými žáky na Dni duševního zdraví

Den duševního zdraví je online seminář zaměřený na podporu duševního zdraví pedagogů a žáků základních škol. Jeho cílem je zlepšit adaptaci po návratu do škol, zmírnit dopady distanční výuky a ošetřit možné projevy traumat a dekompenzace. Pedagogové středních škol se nicméně mohou programem inspirovat.

První online semináře proběhly již v srpnu a přivítaly několik desítek školních psychologů a metodiků prevence. Akce zaujala. Proto jsme se rozhodli přidat podzimní termíny online seminářů a nabídnout program, který vznikl citlivě v reakci na návrat dětí i pedagogů do škol po období domácí výuky a odloučení způsobeném pandemií.

S dotazy a pro další informace kontaktujte Pavlu Novákovou, +420 702 097 275, Pavla.Novakova@nudz.cz. Účast na akci je ZDARMA. Registrace je možná ZDE. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcERq44mwULyQoLKH8nX4PULwxpwwGzk7SO3HSTAu 6YJmUvw/viewform

Registrovaným dorazí následně potvrzovací email a informace k připojení prostřednictvím platformy Zoom.

Celou akci povedou expertky z oblasti psychologie a krizové intervence pro garanci kvalitativního dopadu:
PhDr. Věra Neusar, psycholožka, metodička prevence v PPP Olomouc, koordinátorka expertních týmů a absolventka výcviku metody Somatic Experiencing

&
PhDr. et Mgr. Kristina Kalabisová, psycholožka, metodička prevence v PPP Prostějov, školní psycho- ložka na Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově a absolventka Integrativního psychologického terape- utického výcviku pod Skálovým institutem.

Máme snad již za sebou náročné pandemické období se spoustou změn, opatření, nových zkušeností i výzev. Lidé mohou na sebe i nejbližší pociťovat mimořádné psychické nároky. A promítá se to i do škol, a to nejen mezi pedagogy, ale také žáky. Soustřeďme se nyní především na žáky základních škol a pomozme jim návrat do lavic a staronovou dobu dobře zvládnout!

Zapojit můžete i Vaši základní školu! Program vyškolí Vaše školní psychology, výchovné pracovníky a metodiky prevence. Ti pak následně předají získané zkušenosti na školách. Další informace o akci zde: https://www.opatruj.se/akce. Najdete zde také programy workshopů pro pedagogy a žáky.

Vyberte si termín konání:
Vždy úterky
12. října, 26. října, 9. listopadu nebo 22. listopadu, vždy online v časech 16:00 – 18:00 hodin. Uzavírka přihlášek probíhá jeden den před akcí ve 12:00 hod.

Po absolvování akce budou účastníci připraveni realizovat Den duševního zdraví na vlastní škole na začátku nového školního roku. Tento Den duševního zdraví se na školách odehraje ve dvou fázích:

  1. workshop pro pedagogy v rozsahu tří vyučovacích hodin,
  2. po uplynutí nejméně jednoho týdne se mohou začít konat workshopy pro žáky (také v rozsahu tří vyučovacích hodin).

Den duševního zdraví pro Vás připravuje Národní ústav duševního zdraví, jeho iniciativa Opatruj.se, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národním pedagogickým institutem.