Spolek rodičů


Spolek rodičů při Gymnáziu a Střední odborné škole pedagogické v Čáslavi, z.s.


Stanovy spolku

Směrnice: pravidla placení plesů školy

Směrnice č. 1/2017 - evidence majetku, nakládání a hospodaření s majetkem spolku

Přihláška do spolku rodičů