Formuláře

Na základě § 28 odst. 8 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je za vystavení stejnopisu vysvědčení požadována úhrada vynaložených nákladů ve výši 100,-Kč/tiskopis. Stejnopis bude vyhotoven do 1 měsíce od podání žádosti.

Žádost o uvolnění z tělesné výchovy

Žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění z vyučovací hodiny

Žádost o přestup na naši školu

Žádost o změnu oboru vzdělávání

Žádost o přerušení vzdělávání

Žádost o ukončení přerušení vzdělávání a pokračování ve studiu

Sdělení o zanechání studia

Žádost o povolení opakování ročníku

Žádost o individuální vzdělávací plán

Žádost o vydání opisu vysvědčení

Žádost o přijetí do vyššího ročníku