Pracovní příležitosti


Souhlas se zpracováním osobních údajů osoby ucházející se o zaměstnání


Souhlas GDPR - Word

Klikněte pro stažení.

Vstup

Souhlas GDPR - PDF

Klikněte pro stažení.

Vstup