Den plný her

Studentky 3. ročníků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika v rámci svého studia plnily průběžnou pedagogickou praxi v čáslavských mateřských školách, proto na závěr své pedagogické praxe připravily pro děti den plný her.
Děti si vyzkoušely tvořivé výtvarné činnosti, veselé zpívání o houbách, tanečky s hudebním doprovodem, překonávání sportovních disciplín a závěrem na ně čekala pohádka plná překvapení.
Den her byl pro všechny studentky a pedagožky příjemným zakončením pedagogické praxe.

Za předmětovou komisi PED, PSY
Milada Bártová