Program školních poradenských služeb

Místo výkonu: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26  Čáslav

Náplň práce VP je součástí webových stránek školy. Náplň práce je vypracována samostatně členy ŠPP, tj. výchovným poradcem (VP), školním metodikem prevence (ŠMP), kariérovým poradcem a školní psycholožkou.

 

Pro školní rok 2023 – 2024 program poradenských služeb

ŠPP pracuje ve spolupráci s vyučujícími, s vedením školy a se školskými poradenskými zařízeními, se zákonnými zástupci a se žáky. Též spolupracuje s externími odborníky.

 

Etický kodex školního psychologa