IDZ SČK

Naše škola je od února 2024 zapojena do projektu „Implementace dlouhodobého záměru – moderní a kreativní školy ve Středočeském kraji“, s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/23_018/0008908, v rámci Operačního programu Jan Amos Komenský.

Cílem zapojení do projektu je vytvoření Centra excelence inovativních výukových metod za využití digitálních technologií (KA 2.9), motivovat a podpořit žáky pedagogických oborů v rozhodnutí působit po ukončení studia  jako kvalifikovaný pedagog (KA 2.13) a pokračovat v zajištění vzdělávacích aktivit z minulého projektového období se zařazením nových témat (KA 2.14).

Zkratka projektu: IDZ SČK
Reg. č. projektu: CZ.02.02.XX/00/23_018/0008908
Název programu: Operační program Jan Amos Komenský
Účast školy: partner projektu
Označení partnerské školy: P_08
Datum zapojení školy do projektu: 1. 2. 2024
Předpokládané datum ukončení: 31. 8. 2028

 

image

 

 

image 1