Školní poradenské centrum

Výchovný poradce

PhDr. Marie Frajerová


KONZULTAČNÍ HODINY


Středa 12:00 – 16:00

nebo po domluvě

Metodik prevence

Mgr. Vít Jezbera


KONZULTAČNÍ HODINY


Středa 12:00 – 16:00

nebo po domluvě

Asistent pedagoga

Bc. Renáta Lebedová, DiS.


AKTUALITY


  • Kariérové poradenství
    Pro studenty 4. ročníků: přihlášky na VŠ odesílejte do konce února nebo dle termínu příslušné VŠ.Sledujte nástěnku ve druhém patře.Zde máte čísla JKOV a KKOV, potřebná do přihlášky, rovněž vyplněnou vzorovou přihlášku.
  • Sledujte jednotlivé odkazy u přidaných dnů v tabulce, jejich obsah souvisí s nabídkami vysokých škol…
  • Schránka důvěry
    Pro první ročníky /včetně primy/ připomínáme, že mohou využít schránku výchovného poradce a metodika prevence pro svá přání, dotazy aj. /Druhé patro, vedle kabinetu VP/.
  • Informace ke kontaktnímu místo – LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ

Leták 1

Leták 2

Leták 3