Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Hana Říhová


KONZULTAČNÍ HODINY


Pondělí až čtvrtek

po domluvě

Metodik prevence

Mgr. Tomáš Otava


KONZULTAČNÍ HODINY


Po domluvě

Metodik prevence

Mgr. Vít Jezbera


KONZULTAČNÍ HODINY


Úterý 9:45 – 10:55

nebo po domluvě

Asistent pedagoga

Bc. Renáta Lebedová, DiS.

lebedova@gymcaslav.cz

Asistent pedagoga

Veronika Janáčková

janackova@gymcaslav.cz

Asistent pedagoga

Bc. Veronika Kurcsová

kurcsova@gymcaslav.cz


AKTUALITY


  • Kariérové poradenství
    Pro studenty 4. ročníků: přihlášky na VŠ odesílejte do konce února nebo dle termínu příslušné VŠ.Sledujte nástěnku ve druhém patře.Zde máte čísla JKOV a KKOV, potřebná do přihlášky, rovněž vyplněnou vzorovou přihlášku.
  • Sledujte jednotlivé odkazy u přidaných dnů v tabulce, jejich obsah souvisí s nabídkami vysokých škol…
  • Schránka důvěry
    Pro první ročníky /včetně primy/ připomínáme, že mohou využít schránku výchovného poradce a metodika prevence pro svá přání, dotazy aj. /Druhé patro, vedle kabinetu VP/.
  • Informace ke kontaktnímu místo – LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ

Leták 1

Leták 2

Leták 3