Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Hana Říhová

rihova@gymcaslav.cz

rihova2 1

KONZULTAČNÍ HODINY


Pondělí 10:50 – 13:30 a dle domluvy

Metodik prevence

Mgr. Tomáš Otava

otava@gymcaslav.cz

otava2

KONZULTAČNÍ HODINY


 

Po domluvě

Školní psycholog

Mgr. Jana Přibylová

psycholog@gymcaslav.cz

pribylova

KONZULTAČNÍ HODINY


Pondělí 8:00-12:35, Čtvrtek 14:30 – 16:55

telefon: 776 225 433

Kariérní poradce

Mgr. Lenka Meszárošová

meszarosova@gymcaslav.cz

meszarosova

KONZULTAČNÍ HODINY


Po domluvě