Školní poradenské pracoviště

Výchovný poradce

Mgr. Hana Říhová

rihova@gymcaslav.cz

rihova2 1

KONZULTAČNÍ HODINY


Úterý 7:30 – 10:45 a dle domluvy

Metodik prevence

Mgr. Tomáš Otava

otava@gymcaslav.cz

otava2

KONZULTAČNÍ HODINY


Po domluvě

Školní psycholog

Mgr. Jana Přibylová

psycholog@gymcaslav.cz

pribylova

KONZULTAČNÍ HODINY


Pondělí, Středa – 15:00 – 16:30

telefon: 776 225 433

Kariérní poradce

Mgr. Lenka Meszárošová

meszarosova@gymcaslav.cz

meszarosova

KONZULTAČNÍ HODINY


Po domluvě


Asistenti pedagoga


 


AKTUALITY


  • Kariérové poradenství
    Pro studenty 4. ročníků: přihlášky na VŠ odesílejte do konce února nebo dle termínu příslušné VŠ.Sledujte nástěnku ve druhém patře.Zde máte čísla JKOV a KKOV, potřebná do přihlášky, rovněž vyplněnou vzorovou přihlášku.
  • Sledujte jednotlivé odkazy u přidaných dnů v tabulce, jejich obsah souvisí s nabídkami vysokých škol…
  • Schránka důvěry
    Pro první ročníky /včetně primy/ připomínáme, že mohou využít schránku výchovného poradce a metodika prevence pro svá přání, dotazy aj. /Druhé patro, vedle kabinetu VP/.
  • Informace ke kontaktnímu místo – LINKA ZTRACENÉ DÍTĚ

Leták 1

Leták 2

Leták 3