Historie školy

Vchod školy

Čáslavské gymnázium je nejstarší střední školou v Čáslavi, školou s více než stoletou tradicí. Vždy poskytovalo studentům všeobecné vzdělání a připravovalo je na studium na vysokých školách všech typů.

Čáslavský magistrát měl zájem o zřízení gymnázia již na počátku 19. století, tehdy ještě pro krajské město Čáslav. Teprve 15. září 1880 byla otevřena první třída obecného nižšího gymnázia, které zatím vyučovalo prvních 70 žáků v budově měšťanské školy na náměstí. Do roku byla dostavena a otevřena nová jednopatrová budova klasicistního stylu (v místech dnešního gymnázia). V roce 1898 bylo gymnázium povýšeno na vyšší gymnázium klasického typu a v roce 1920 se ústav přeměnil na typ reálného gymnázia. Nově přestavěná a rozšířená budova, zvýšená o jedno patro (podle návrhu městského stavitele Josefa Skřivánka), která slouží své funkci do součastnosti, byla předána k užívání v roce 1928.

Do tradičního pojetí gymnázia zasáhly reformy po roce 1948. V roce 1948 je zachováno pouze vyšší čtyřleté gymnázium, v roce 1953 je vytvořena jedenáctiletá střední škola, která se v roce 1959 změnila ve dvanáctiletou střední všeobecně vzdělávací školu. Od roku 1960 se osamostatňují její nejvyšší tři ročníky a vzniká střední všeobecně vzdělávací škola. V roce 1968 se mění SVVŠ na čtyřleté gymnázium. Ve školním roce 1975/76 přibyl do historie čáslavského gymnázia nový typ vzdělávání pedagogického směru – střední pedagogická škola. Kromě čtyřletého gymnázia se v roce 1990 vrací typ historicky ověřený – osmileté gymnázium.

Budova školy během posledních dvaceti let prošla adaptací a modernizací. Byla v roce 1995 rozšířena přístavbou šaten a tří učeben s kabinetem, aby odpovídala modernímu vzdělávacímu systému a aby mohla uspokojit zájemce o studium na obou typech škol. Nejnovější stavební úpravou je školní klub, také z roku 1995, a výstavba školní multimediální auly ukončená v roce 2002.

Významní absolventi

Branami gymnázia prošly stovky ba tisíce studentů, velké množství z nich patří k elitě národa.

Význačnými absolventy nižšího gymnázia jsou gynekolog Josef Jerie, spisovatelé Rudolf Těsnohlídek, Jiří Mahen (vl. jm. Antonín Vančura) a petrograf Josef Kratochvíl.

Vyšší gymnázium absolvoval chirurg Bohumil Špaček, hudební skladatel Silvestr Hippmann, filozof Jan B. Kozák, paleontolog Zdeněk V. Špinar, geologové Václav Houša, Jiří Konta a Antonín Culek, biolog Václav Kubišta, literární historik Jan Thon, spisovatel Jiří Zhor (vl. jm. Karel Pošva), vysokoškolští učitelé Alena Žemličková a Jiří Somr, novináři Anděla Dvořáková (roz. Čermáková) a František Tuhý, historikové umění Josef Krása a Blanka Altová (roz. Janáková). Dále to jsou architekt Bohumír Kozák, hudebníci Zdeněk Kožina, Jan Vedra a Miloš Resl, malíři Jindřich Prucha, Josef a Jiří Pecové, Kamila Ženatá (roz. Přibáňová), letec – kosmonaut Vladimír Remek, olympionička Jarmila Kratochvílová, herec Jan Vlasák a další.

Jako další pramen k poznání historie školy lze doporučit almanach „To je let“, vydaný školou v roce 2010

VladimirRemek

Ing. Vladimír Remek
By Frank Leuband [CC BY-SA 2.0 de], from Wikimedia Commons