Ukázka dne otevřených dveří z loňského roku

bude upřesněno podle epidemiologické situace.

Nabízené učební obory

Víceleté gymnázium


Představení oboru proběhne v přízemí v učebně č. 5.

Čtyřleté gymnázium


Představení oboru proběhne v prvním patře (přístavba) v učebně č. 16.

Pedagogické lyceum


Představení oboru proběhne v prvním patře (přístavba) v učebně č. 17.

Předškolní a mimoškolní pedagogika


Představení oboru proběhne v prvním patře v aule školy.

Představení jednotlivých oborů bude probíhat v těchto časech: 15:00, 16:00 a 17:00 v učebnách uvedených u každého oboru zvlášť.

Na co se u nás můžetě těšit?

Anglický jazyk


Skupinové workshopy v přízemí – učebny č. 4, 6, 18. You are welcome!

Biologie


Podívejte se na náš zookoutek a další zajímavosti ze světa biologie. Přízemí – učebna č. 1.

Zeměpis


V učebně č. 7 se seznámíte s výukou zeměpisu na naší škole.

Dějepis


Že je dějepis nuda? U nás ne! (2. patro, učebna č. 23)

Dramatická výchova


V učebně č. 30 (půda školy).

Informatika


Moderními technologiemi jsme obklopeni dennodenně. V učebně č. 20 Vás seznámíme s programováním robotů a dalších zajímavých věcí.

Chemie


Přijďte si vyzkoušet pokusy v naší laboratoři. Naši studenti pod vedením zkušeného pedagoga Vám ukáží zákoutí světa chemie.

Francouzský jazyk


Parlez-vous français? Pokud ne, nevadí. Přijďte a učte se s námi.

Německý jazyk


V učebně č. 26.

Fyzika


Měření pomocí PASCO sad, využití stavebnic Arduino nebo zajímavé fyzikální pokusy. To vše na Vás čeká v učebně č. 24!

Školní sbor s repertoárem

Školní sbor na naší škole má dlouholetou tradici. Rádi se Vám představíme s repertoárem v aule školy (první patro) v těchto časech:


14:45 – 14:55


15:45 – 15:55


16:45 – 16:55


Ověření studijních předpokladů

Hudební výchova


Učebny v prvním patře – 11, 13, 14, 15.

Tělesná výchova


V tělcovičně školy. Je nutné si vzít s sebou cvičení úbor.

Výtvarná výchova


V prvním patře v učebně č. 10 v těchto časech: 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 a 17:30.

Motivační pohovor


V prvním patře na učebně č. 12.

Zkušební ukázkové testy

Čtyřleté obory


Testy se budou konat v 15:30, 16:30 a 17:30 v učebně č.21 ve druhém patře a učebně č.8 v přízemí.

Osmileté


Testy se budou konat v 15:30, 16:30 a 17:30 na učebně č.2 v přízemí.

Programování robotů

V rámci projektu Centrum Natura učíme kantory z ostatních škol programovat roboty Lego Mindstorms. Přijďte na učebnu č. 20 a vyzkoušejte si je naprogramovat nebo ovládat mobilním telefonem. Robotika je budoucnost.

Vzpomínka na loňský rok