Dny otevřených dveří


První den otevřených dveří – 20. 11. 2018 již proběhl

Druhý den otevřených dveří – 24. 1. 2019 od 14:30Program


 • představení jednotlivých oborů (vždy 15.00, 16.00, 17.00)
   • víceleté gymnázium – učebna 5 (přízemí)
   • čtyřleté gymnázium – učebna 16 (1. patro – přístavba)
   • pedagogické lyceum – učebna 17 (1. patro – přístavba)
   • předškolní a mimoškolní pedagogika – aula školy (1. patro)
 • zkušební ukázkový test z matematiky a češtiny pro všechny nabízené obory (návrh zahájení vždy 15.30, 16.30, 17.30)
   • čtyřleté obory – učebny 21 (2. patro), 8 (přízemí)
   • víceleté gymnázium – učebna 2 (přízemí)
 • angličtina – skupinové workshopy – učebny 4, 6 (přízemí)
 • dramatická výchova – učebna č. 30 (půda)
 • školní sbor se svým repertoárem – 14.45 – 14:55, 15:45 – 15:55, 16:45 – 16:55,   v prvním patře v aule
 • ověření studijních předpokladů z výtvarné výchovy – učebna 10 (1. patro) – 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
 • ověření motivačního pohovoru – učebna 12 (1. patro)
 • ověření studijních předpokladů z hudebnosti (učebny v 1. patře 11, 13, 14, 15) a tělesné zdatnosti (tělocvična) pro pedagogické obory (cvičební úbor s sebou!)
 • ostatní předměty biologie – uč. 1 (přízemí), zeměpis – uč. 7 (přízemí), dějepis – uč. 18 (1. patro – přístavba), informatika – uč. 20 (2. patro), chemie – uč. 22 (2. patro), němčina – uč. 23, 26 (2. patro), francouzština – uč. 25 (2. patro)

Programování s roboty


Přijď si s námi ozkoušet programování s roboty! Ovládání pomocí mobilního telefonu, ale i základy programování. Více na učebně informatiky (učebna č. 20)

Obrázky robotů Lego mindstorms byly převzaty z oficiálních stránek Lego https://www.lego.com