Den otevřených dveří


První den otevřených dveří – 20. 11. 2018 od 14:30Program


 • představení jednotlivých oborů (vždy 15.00, 16.00, 17.00)
   • víceleté gymnázium – učebna 5
   • čtyřleté gymnázium – učebna 16
   • pedagogické lyceum – učebna 17
   • předškolní a mimoškolní pedagogika – aula školy
 • zkušební ukázkový test z matematiky a češtiny pro všechny nabízené obory (návrh zahájení vždy 15.30, 16.30, 17.30)
   • čtyřleté obory – učebny 21, 8
   • víceleté gymnázium – učebna 2
 • angličtina – skupinové workshopy – učebny 4, 6
 • dramatická výchova – učebna č. 30
 • školní sbor se svým repertoárem – 14.45 – 14:55, 15:45 – 15:55, 16:45 – 16:55,   v prvním patře v aule
 • ověření studijních předpokladů z výtvarné výchovy – učebna 10
 • ověření motivačního pohovoru – učebna 12
 • ověření studijních předpokladů z hudebnosti (sborovna a učebny 11, 13, 14) a tělesné zdatnosti (tělocvična) pro pedagogické obory (cvičební úbor s sebou!)
 • ostatní předměty biologie – uč. 1, zeměpis – uč. 7, dějepis – uč. 18, informatika – uč. 20, chemie – uč. 22, němčina – uč. 23, 26, francouzština – uč. 25