Dokumenty školy


Organizace


Poučení ke zvýšení bezpečnosti při vstupu do budovy školy

Školní řád

Platný od 1.9.2020

VSTUP

Zásady individuálního vzdělávacího plánu

Plán práce

Požadavky na absolventskou práci

Organizace školního roku

Přehled zvonění na vyučovací hodiny


Školní vzdělávací plán


Prostor I. G8

ŠVP pro víceleté gymnázium

VSTUP

Prostor II. G4

ŠVP pro čtyřleté gymnázium

VSTUP

Kostka I. PMP 1., 2. a 3. ročník

ŠVP pro 1., 2. a 3. ročník

VSTUP

Kostka I. PMP 4.ročník

ŠVP pro 4. ročník

VSTUP

Kostka II. PL

ŠVP pro pedagogické lyceum

VSTUP

Dodatek Kostka I. pro 4.ročník

Dodatek Kostky I.

VSTUP


Jiné


Inspekční zprávy školy

Telefonní linky


Výroční zprávy


2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019