Dokumenty školy


Organizace


Poučení ke zvýšení bezpečnosti při vstupu do budovy školy

Školní řád

Platný od 1.9.2020

VSTUP

Dodatek školního řádu

Plán práce

Požadavky na absolventskou práci

Organizace školního roku

Zásady individuálního vzdělávacího plánu

Přehled zvonění na vyučovací hodiny


Školní vzdělávací plán


Prostor I. G8

ŠVP pro víceleté gymnázium

VSTUP

Prostor II. G4

ŠVP pro čtyřleté gymnázium

VSTUP

Kostka I. PMP 3. a 4. ročník

ŠVP pro 3. a 4. ročník

VSTUP

Kostka I. PMP 1. a 2. ročník

PMP pro 1 a 2. .ročník

VSTUP

Kostka II. PL 1. a 2. ročník

ŠVP pro 1. a 2. ročník

VSTUP

Kostka II. PL 3. a 4.ročník

ŠVP pro pedagogické lyceum

VSTUP


Jiné


Inspekční zprávy školy

Telefonní linky


Výroční zprávy


2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020 - 2021

2021-2022