Dokumenty školy

Školní rok 2023/2024:

Školní řád

Plán práce

Školní vzdělávací plán

Prostor I. G8

ŠVP pro víceleté gymnázium

VSTUP

Prostor II. G4

ŠVP pro čtyřleté g

VSTUP

Kostka I. PMP 4. ročník

ŠVP pro 4. ročník

VSTUP

Kostka I. PMP 1. 2. a 3. ročník

PMP pro 1 a 2. .ročník

VSTUP

Kostka II. PL 1. 2. a 3. ročník

ŠVP pro 1. a 2. ročník

VSTUP

Kostka II. PL 4.ročník

ŠVP pro pedagogické lyceum

VSTUP

Jiné

Inspekční zprávy školy

Telefonní linky

Výroční zprávy

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

2020 – 2021

2021-2022

2022-2023