Předškolní a mimoškolní pedagogika

Čtyřletý studijní obor v sobě spojuje studijní obory Učitelství pro mateřské školy a Vychovatelství. Absolventi tohoto oboru se po ukončení studia maturitní zkouškou mohou uplatnit v mateřských školách, ve školních družinách, školních klubech a v dalších školských zařízeních např. dětských domovech, v domovech  mládeže a ve všech zařízeních, která pracují s dětmi a mládeží i mimo resort školství. Studium cizího jazyka umožňuje kvalifikovaně působit jako au-pair v zahraničí. Studijní obor poskytuje absolventům úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Pojetí studia umožňuje vysokou míru odborné připravenosti pro práci v rozmanitých institucích i mimo rámec školství. Škola oslaví v příštím roce 45 let své existence a je v regionu jedinou tradiční střední odbornou školou s pedagogickým zaměřením. V poslední době většina maturantů odchází na vysoké školy, zvláště pedagogického či uměleckého zaměření. Výraznou veřejně viditelnou aktivitou jsou pravidelné koncerty pěveckého sboru a výtvarné výstavy, důraz je kladen i na tvořivou dramatiku. Zájem o obor roste v posledních letech i proto, že v souvislosti s demografickým vývojem nedostačuje kapacita stávajících míst v mateřských školách. Jsou rozšiřovány či případně zakládány nové,
což přináší dobré uplatnění našich absolventů na trhu práce.

Přijímací řízení:
Více informací naleznete zde


Školní vzdělávací plány


KOSTKA I. (do 2020/2021)

KOSTKA I. (od 2021/2022)

Rok nástupu od 2021/2022

OTEVŘÍT