Výuka JLP

V rámci hodin jazykového a literárního praktika si žáci 1. ročníku PMP připravili miniprojekty pro děti z mateřských škol.

Recitační pásma často překvapila svou invencí, kostýmy i nápaditým zpracováním. Tato skupinová práce byla velice zdařilá.

Škoda, že výstupy zhlédli pouze jejich spolužáci.
Daniela Sošková, vyučující CJL