Pedagogické lyceum

Čtyřletý studijní obor je určen především žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko – výchovné předměty, tělesnou výchovu či cizí jazyky, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat na vysokých a vyšších odborných školách především pedagogického, uměleckého a sociálního zaměření. Všeobecné pojetí studia umožňuje vysokou míru připravenosti pro práci v institucích i mimo rámec školství a rostou i možnosti dalšího studia na různých vysokých školách. Absolventi oboru jsou kvalifikováni pro výkon funkce asistent pedagoga a pedagoga volného času. Pedagogické zaměření má na škole na rozdíl od některých škol v regionu nabízejících podobný obor více jak čtyřicet let trvající tradici a disponujeme veškerým vybavením včetně stoprocentně aprobovaného pedagogického sboru. Při srovnání s již zavedeným oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) se blíží učební plán lycea více gymnáziu s humanitní profilací. Je posílen všeobecně vzdělávací základ, povinně jsou zařazeny dva cizí jazyky, je omezena praxe ve školských zařízeních. Specializace na jednu z výchov je zachována.

Přijímací řízení:
Více informací naleznete zde


Školní vzdělávací plán


KOSTKA II.

Rok nástupu před 2021/2022

OTEVŘÍT

KOSTKA II.

Rok nástupu od 2021/2022

OTEVŘÍT