Pedagogické lyceum

Čtyřletý studijní obor je určen především žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko – výchovné předměty, tělesnou výchovu či cizí jazyky, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat na vysokých a vyšších odborných školách především pedagogického, uměleckého a sociálního zaměření. Všeobecné pojetí studia umožňuje vysokou míru připravenosti pro práci v institucích i mimo rámec školství a rostou i možnosti dalšího studia na různých vysokých školách. Absolventi oboru jsou kvalifikováni pro výkon funkce asistent pedagoga a pedagoga volného času. Pedagogické zaměření má na škole na rozdíl od některých škol v regionu nabízejících podobný obor více jak čtyřicet let trvající tradici a disponujeme veškerým vybavením včetně stoprocentně aprobovaného pedagogického sboru. Při srovnání s již zavedeným oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) se blíží učební plán lycea více gymnáziu s humanitní profilací. Je posílen všeobecně vzdělávací základ, povinně jsou zařazeny dva cizí jazyky, je omezena praxe ve školských zařízeních. Specializace na jednu z výchov je zachována.

Přijímací řízení:
Uchazeči pro školní rok 2018 – 2019 budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ a výsledků jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, které připravuje CERMAT, organizace řízená MŠMT ČR. Zkoušky se budou konat na všech středních školách a platí pro všechny obory zakončené maturitní zkouškou. Přesné podmínky přijímacího řízení a hodnocení jednotlivých součástí bude na www.gymcaslav.cz uveřejněno v souvislosti s platnou legislativou v době do 31. 1. 2018. Přihlášky přijímá ředitel školy do 1. 3. 2018, pozvánku obdrží uchazeč včas na adresu uvedenou v přihlášce.

Kostka II.