Pedagogické lyceum

Čtyřletý studijní obor je určen především žákům se zájmem o humanitní obory, esteticko – výchovné předměty, tělesnou výchovu či cizí jazyky, kteří po jeho absolvování chtějí pokračovat na vysokých a vyšších odborných školách především pedagogického, uměleckého a sociálního zaměření. Všeobecné pojetí studia umožňuje vysokou míru připravenosti pro práci v institucích i mimo rámec školství a rostou i možnosti dalšího studia na různých vysokých školách. Absolventi oboru jsou kvalifikováni pro výkon funkce asistent pedagoga a pedagoga volného času. Pedagogické zaměření má na škole na rozdíl od některých škol v regionu nabízejících podobný obor více jak čtyřicet let trvající tradici a disponujeme veškerým vybavením včetně stoprocentně aprobovaného pedagogického sboru. Při srovnání s již zavedeným oborem Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531M01) se blíží učební plán lycea více gymnáziu s humanitní profilací. Je posílen všeobecně vzdělávací základ, povinně jsou zařazeny dva cizí jazyky, je omezena praxe ve školských zařízeních. Specializace na jednu z výchov je zachována.

Přijímací řízení:
Uchazeči pro školní rok 2019/2020 budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ a výsledků jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, které připravuje CERMAT, organizace řízená MŠMT ČR. Zkoušky se budou konat na všech středních školách a platí pro všechny obory zakončené maturitní zkouškou. Přesné podmínky přijímacího řízení a hodnocení jednotlivých součástí bude na www.gymcaslav.cz uveřejněno v souvislosti s platnou legislativou v době do 31. 1. 2019. Přihlášky přijímá ředitel školy do 1. 3. 2019, pozvánku obdrží uchazeč včas na adresu uvedenou v přihlášce.

KOSTKA II. (od 2017/2018)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2017/2018 a později.

OTEVŘÍT

KOSTKA II. (do 2016/2017)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2016/2017 nebo dříve.

OTEVŘÍT

Dodatek - KOSTKA II. (do 2016/2017)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2016/2017 nebo dříve.

OTEVŘÍT