Europassy

16. 5. 2021: Dle opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky se pro absolventy, kteří odpracovali nejméně 160 hodin v rámci uložené pracovní povinnosti podle krizového zákona, v rámci pracovněprávního vztahu, v rámci praktického vyučování nebo na základě svého rozhodnutí u orgánů ochrany veřejného zdraví, a využijí této výjimky při maturitní zkoušce, mění podoba dodatku. V případě vydání tohoto dodatku pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika kontaktujte vedení školy.

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2020/2021 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout zde. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN, německém DE a francouzském FR.

Elektronické vydávání dodatků

  • Europass – dodatek k osvědčení můžete získat v elektronické podobě ve formátu pdf, Bližší informace naleznete na: http://www.nuv.cz/dodatky

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Gymnázium všeobecné čtyřleté

Gymnázium všeobecné osmileté

Pedagogické lyceum

Předškolní a mimoškolní pedagogika