Europassy

Europass – dodatek k osvědčení je dokument doplňující osvědčení o středním a středním odborném vzdělání, který využijete při hledání studia, práce nebo brigády. Více na europass.cz. Dodatek je platný pouze s originálem absolventského vysvědčení a musí korespondovat kódem a názvem oboru, formou studia a adresou školy. Dodatky jsou k dispozici ke stažení absolventům z příslušného školního roku. Absolventi z let předchozích si mohou kdykoliv zažádat individuálně u Národního centra Europass.

Europass – dodatek k osvědčení pro školní rok 2023/2024 v elektronické podobě si můžete pro svůj obor stáhnout níže. Jsou k dispozici v českém jazyce CZ, anglickém EN, německém DE a francouzském FR.

Při stahování dodatku dbejte na to, abyste vybrali dodatek se stejným kódem a názvem oboru vzdělání jako má Vaše absolventské vysvědčení.

Pro případ, že jste na našich stránkách nenalezli dodatek ke svému oboru, zažádejte si o jeho vystavení přímo u Národního centra Europass ČR na https://edo.europass.cz/#tab3

Dodatky tak mohou sloužit i absolventům z předchozích let za předpokladu, že vystudovali daný obor (stejný název a kód oboru). Školní rok na dodatku informuje o roce, kdy byl dodatek vystaven, nikoli o roce, kdy absolvent studium ukončil.

Gymnázium všeobecné čtyřleté (2023/2024)

Pedagogické lyceum (2023/2024)

Předškolní a mimoškolní pedagogika (2023/2024)

Školní rok 2022/2023

Gymnázium všeobecné osmileté (2022/2023)