Čtyřleté gymnázium

Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tradiční jsou výborné výsledky absolventů u maturit i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Prakticky všichni naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia umožňuje i přímé uplatnění v praxi, a to díky systému povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, deskriptivní geometrie, odborné semináře, apod. Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický a německý. Obor se řídí podle přijatého školního vzdělávacího programu PROSTOR II., → škola pro sto rozmanitostí, který byl vysoce hodnocen Českou školní inspekcí. Škola v posledních dvou letech získala dotaci z fondů Evropské unie. Pomocí těchto finančních prostředků byly instalovány počítačové sestavy všech tří speciálních učeben a moderní mikroskopickou technikou vybavena odborná pracovna biologie. Naše škola se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v soutěži EXCELENCE škol Středočeského kraje, kde se hodnotí školy podle úspěchu žáků v soutěžích. Žákům je k dispozici školní klub, bufet, obědy jsou smluvně zajištěny.

Přijímací řízení:
Více informací naleznete zde


Školní vzdělávací plán


ŠVP Prostor II.