Čtyřleté gymnázium

Studium poskytuje úplné střední všeobecné vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Tradiční jsou výborné výsledky absolventů u maturit i v přijímacím řízení na vysoké školy univerzitního i technického zaměření. Prakticky všichni naši maturanti pokračují ve studiu na vysokých školách. Absolvování gymnázia umožňuje i přímé uplatnění v praxi, a to díky systému povinně volitelných a nepovinných předmětů, mezi kterými jsou nabízeny například konverzace v cizích jazycích, deskriptivní geometrie, odborné semináře, apod. Na gymnáziu se nyní vyučují tyto cizí jazyky: anglický a německý. Obor se řídí podle přijatého školního vzdělávacího programu PROSTOR II., → škola pro sto rozmanitostí, který byl vysoce hodnocen Českou školní inspekcí. Škola v posledních dvou letech získala dotaci z fondů Evropské unie. Pomocí těchto finančních prostředků byly instalovány počítačové sestavy všech tří speciálních učeben a moderní mikroskopickou technikou vybavena odborná pracovna biologie. Naše škola se pravidelně umisťuje mezi nejlepšími v soutěži EXCELENCE škol Středočeského kraje, kde se hodnotí školy podle úspěchu žáků v soutěžích. Žákům je k dispozici školní klub, bufet, obědy jsou smluvně zajištěny.

Přijímací řízení:
Uchazeči pro školní rok 2019/20 budou přijímáni na základě prospěchu na ZŠ a výsledků jednotných přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky, které připravuje CERMAT, organizace řízená MŠMT ČR. Zkoušky se budou konat na všech středních školách a platí pro všechny obory zakončené maturitní zkouškou. Přesné podmínky přijímacího řízení a hodnocení jednotlivých součástí bude na www.gymcaslav.cz uveřejněno v souvislosti s platnou legislativou v době do 31. 1. 2019.
Přihlášky přijímá ředitel školy do 1. 3. 2019, pozvánku obdrží uchazeč včas na adresu uvedenou v přihlášce.

ŠVP Prostor II. (od 2017/2018)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2017/2018 a později.

OTEVŘÍT

ŠVP Prostor II. (2015/2016, 2016/2017)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2015/2016 nebo 2016/2017.

OTEVŘÍT

Dodatek - ŠVP Prostor II. (2015/2016, 2016/2017)

Pro žáky, kteří začali studovat ve školním roce 2015/2016 nebo 2016/2017.

OTEVŘÍT