Ročníkové práce pro kvartu


Dokumenty


Podmínky k vypracování

Věcná a formální stránka

Ukázka formální úpravy titulní stránky a prohlášení

Potvrzení a souhlas s vedením ročníkové práce

Témata

Hodnocení ročníkové písemné prezentační práce

Rozpis prezentací ročníkových prací

Přihláška k ročníkové práci