Maturita 2022

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Od 3. ledna 2022 se žáci mohou prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ na výpise z přihlášky registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Prodloužen časový limit pro didaktické testy – dobu navýšení najdete zde

Přihlášku k MZ2022 odevzdejte řediteli školy do 1. prosince 2021.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2022.

31. března 2022 – termín odevzdání písemné žádosti žáka o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky

Žáci mají k dispozici

Pokyny pro výběr předmětů k maturitě 2022

Seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení zkoušky z CJ

16. září 2021: MŠMT stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2.–5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z hudební výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z hudební výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy - PMP