Maturita 2022

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

Rozpis podzimních profilových maturit

28. dubna 2022 zveřejněn rozpis praktických a ústních maturit 2022:

praktické maturity pro obor Předškolní a mimoškolní pedagogika: 6.5.2022_HHN,  10.5.2022 TVMS, HVMS, 11.5.2022 DRVMS, TVMS

praktické maturity pro obor Pedagogické lyceum: 5.5.2022_HVS, VVS, 6.5.2022_TVS, DRVS, 11.5.2022_HHN

ústní maturity pro obor Gymnázium čtyřleté všeobecné   

ústní maturity pro pedagogické obory

Maturitní komise třídy IV.

Maturitní komise tříd pedagogických oborů

Od 3. ledna 2022 se žáci mohou prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ na výpise z přihlášky registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Prodloužen časový limit pro didaktické testy – dobu navýšení najdete zde

Přihlášku k MZ2022 odevzdejte řediteli školy do 1. prosince 2021.

30. března 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky konaných v jarním a podzimním zkušebním období v roce 2022.

Ředitel školy stanovil školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2021/2022. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2022.

31. března 2022 – termín odevzdání písemné žádosti žáka o nahrazení profilové zkoušky z cizího jazyka výsledkem standardizované zkoušky, formulář ke stažení zde

Hodnocení profilové části maturitní zkoušky pro třídu IV., pro třídu 4. L, pro třídu 4. SOŠPG

Žáci mají k dispozici

Pokyny pro výběr předmětů k maturitě 2022

Seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení zkoušky z CJ

16. září 2021: MŠMT stanovilo termíny konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022 na 2.–5. května 2022. Časový rozvrh konání zkoušek (tzv. jednotné zkušební schéma) určí ministerstvo do 15. ledna 2022.

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z tělesné výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z hudební výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z hudební výchovy - PMP

Praktická maturitní zkouška z výtvarné výchovy - pedagogické lyceum

Praktická maturitní zkouška z dramatické výchovy - PMP

Hra na hudební nástroj