Maturita 2024

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

8. září 2023:  seznam k nahrazování zkoušek 2024 z cizího jazyka viz seznam standardizovaných zkoušek k nahrazení z CJ   

12. září 2023: pokyny pro výběr předmětů k maturitě 2024Školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2024.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě IV.A

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě IV.B

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě 4.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě 4.L

Požadavky praktických maturit: HVS, VVS, TVS, HVMS, VVMS, TVMS

Od 2. ledna 2024 prostřednictvím autentizačního kódu VPŽ, který je uveden na výpisu přihlášky,  se žáci mohou registrovat na výsledkovém portálu žáka.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje časový rozvrh (jednotné zkušební schéma) konání didaktických testů a katalog požadavků společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2024.

Kritéria hodnocení didaktických testů společné části maturitní zkoušky 2024

Rozpis praktických maturitních zkoušek jaro 2024

Rozpis ústních maturit tříd IV.A, IV.B

Rozpis ústních maturit tříd 4., 4. L