Maturita 2024

Legislativní rámec maturitní zkoušky tvoří §77 – §82 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláška č.177/2009 Sb. Aktuální podrobné informace k maturitě najdete  na webu novamaturita.cz)

8. září 2023:  seznam k nahrazování zkoušek 2024 z cizího jazyka viz https://maturita.cermat.cz/files/files/ZKOUSKY_PROFIL_2024.pdf

12. září 2023: pokyny pro výběr předmětů k maturitě 2024Školní seznam literárních děl a kritéria výběru pro seznam literárních děl žáka pro ústní zkoušku  z českého jazyka a literatury profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2023/2024. Žák seznam vybraných literárních děl odevzdá do 31. března 2024.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě IV.A

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě IV.B

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě 4.

Témata profilové části ústní maturitní zkoušky ve třídě 4.L