Šablony GYMCASLAV

Šablony GYMCASLAV, reg. č.: CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_035/0008116


Rozpočet projektu: 1 068 652,00 Kč


Realizátor projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248


Doba realizace: 1. ledna 2018 – 31. prosince 2019


Vedení realizačního týmu: Mgr. Lenka Meszárošová (manager projektu) Mgr. David Tichý (administrator projektu)


Webové stránky projektu: Šablony GYMCASLAV