Centrum Natura

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000556

Realizátor projektu: Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s.

Partner projektu: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Čáslav, Masarykova 248

Doba zapojení partnera: 1. leden 2019 – 31. prosinec 2019

Realizačního tým:

Mgr. Martin Kolář (člen centra kolegiální podpory),

Mgr. Jana Krejčíková (člen centra kolegiální podpory),


Výše podpory: 250 000,- Kč

Odkaz na webové stránky projektu: Centrum Natura