Déjà vu?

Kdepak. Rok s rokem se sešel a dvě hudební tělesa, Městská hudba Kolín a Pěvecký sbor G a SOŠPg Čáslav, se opět setkala v chrámu sv. Petra a Pavla. Jejich několikaměsíční příprava míří ke svému vyvrcholení.
Píše se 26. duben 2024, je chvilku po 19. hodině. Chladný kostelní prostor je zaplněný do posledního místa. Slavnostní koncert otevírá Bizetova Farandola v podání dechového symfonického orchestru pod taktovkou Miloslava Bulína. V následujících skladbách, které reprezentují různá historická období, se posluchačům postupně představují jednotliví sólisté – sopranistky Zuzana Konvalinová a Elen Ščerbová, houslista Ondřej Petera, klarinetistka Martina Zouplnová, varhany rozezněl Milan Slabý.
Teprve druhá polovina koncertu je společným dílem obou uskupení. Rok české hudby jsme připomněli Moravskými dvojzpěvy – v Nabróšené kose se představil pěvecký sbor za klavírního doprovodu Lukáše Ondrašíka, Zajatá už zněla v podání všech interpretů.
Vrcholem večera se staly skladby Adiemus a Dry You Tears, Afrika, které byly odměněny bouřlivým potleskem, dokonce i výkřiky „bravo“.
Závěrem se sluší poděkovat všem účinkujícím za jejich vynikající výkony, vedení ZŠ náměstí za poskytnutí zázemí, Městskému muzeu Čáslav za pomoc při organizaci akce a v neposlední řadě Mgr. Dmytrovi Romanovskému nejen za krásná průvodní slova, ale i za možnost zazpívat si v čáslavském kostele. Vybrané vstupné 13 700 Kč bylo věnováno na zvelebení svatostánku.

Mgr. Jana Vrňáková