Program školních poradenských služeb

Místo výkonu: Gymnázium a SOŠPg Čáslav, Masarykova 248, 286 26  Čáslav

Náplň práce VP je součástí webových stránek školy. Náplň práce je vypracována samostatně členy ŠPP, tj. výchovným poradcem (VP), školními metodiky prevence (ŠMP), kariérovým poradcem a školní psycholožkou.

Pro školní rok 2021 – 2022

   Výchovná poradkyně – Mgr. Hana Říhová 

   Školní psycholožka – Mgr. Jana Přibylová

   Kariérová poradkyně – Mgr. Lenka Meszárošová

   Metodik prevence – Mgr. Vít Jezbera, Mgr. Tomáš Otava

   Asistenti pedagoga – Bc. Veronika Muchová, Ing. Hana Vítová a Bc. Veronika Muchová

   Školní asistent – Bc. Veronika Muchová

ŠPP pracuje ve spolupráci s vyučujícími, s vedením školy a se školskými poradenskými zařízeními, se zákonnými zástupci a se žáky. Též spolupracuje s externími odborníky. Pod metodickým vedením výchovné poradkyně spolupracují asistentky pedagoga – paní Veronika Janáčková, Bc. Veronika Muchová, Ing. Hana Vítová a školní asistentka Bc. Veronika Muchová.

Etický kodex školního psychologa