Dvojnásobný úspěch v Matematické olympiádě

Již třetím rokem se na naší škole uskutečnilo okresní kolo Matematické olympiády v kategoriích Z6-Z8.
Dne 3. dubna 2024 se na tuto prestižní soutěž sjelo celkem 35 žáků z 10 škol okresu s nadějí a odhodláním ukázat své matematické dovednosti.
V každé kategorii naši školu reprezentovala dvojice matematických nadšenců, kteří pro postup do okresního kola museli úspěšně vypracovat nelehké úlohy domácího kola a tím prokázat své matematické nadání, ale i zájem řešit zajímavé matematické úlohy.
Z primy se soutěže zúčastnili Matěj Brož a Kateřina Pospíšilová, ze sekundy Fabien Bartůněk a Lukáš Charvát, z tercie Marie Brožová a Tereza Vavrušková.
Letos dokázala naše škola vyniknout dvojnásobně, neboť máme dva žáky na prvních dvou příčkách.
V konkurenci nadaných žáků si nejlépe vedl Lukáš Charvát ze sekundy, který se s výrazným bodovým náskokem umístil na prvním místě v kategorii Z7. Sdílené druhé místo v kategorii Z8 obsadila Tereza Vavrušková z tercie.
Gratulujeme oběma medailistům, jejichž úspěch je nejen důkazem talentu, ale také odměnou za jejich úsilí. Všem soutěžícím děkujeme za účast v soutěži a přejeme mnoho úspěchů na jejich další matematické cestě.
Za předmětovou komisi MAT, FYZ
Iva Čechová