Den učitelů a vzpomínka na maturitní ples 4.a

Blahopřeji všem kolegům i budoucím učitelům, kteří se rozhodli pro toto poslání a zároveň posílám společně se 4.a SOŠPg vzpomínku na maturitní ples, který se konal před měsícem. Děkujeme všem vyučujícím za trpělivost nejen ve školním roce, ale obzvláště v tomto období distančního vzdělávání. Přejeme všem hodně zdraví, abychom celou situaci zvládli s nadhledem a  optimismem. Věřím, že mohu za všechny studenty i vyučující sdělit, že se těšíme  do školy. Dík patří všem, kteří se stávají dobrovolníky v jakékoliv oblasti, ať je to šití roušek, práce se seniory, s dětmi  či  rozdávání povzbudivé nálady.

Mnoho sil  přeje Marie Frajerová a třída 4.a S0ŠPg