Exkurze do TPCA

Dne 10.9. se žáci kvarty a kvinty za doprovodu Mgr. Krejčíkové a Mgr. Kolářové zúčastnili exkurze v TPCA. V průběhu naší návštěvy jsme se nejdříve prostřednictvím naučného videa dozvěděli, jaká je historie podniku, jak se takové automobily vyrábějí a také jak se TPCA podílí na ochraně životního prostředí v okolí. V druhé polovině naší exkurze jsme si oblékli reflexní vesty, helmy, ochranné brýle, nasedli do vozíčků a vyrazili za doprovodu pracovníků TPCA do provozu. Postupně jsme shlédli práci na různých linkách od lisovny, svařovny, finální montáži až ke kontrole kvality. Jediná část výroby, kde jsme se bohužel nedostali, byla lakovna, jelikož zde platí přísná bezpečnostní pravidla.

Exkurze se všem moc líbila a rozhodně jsme získali mnoho zajímavých informací.

Mgr. Monika Kolářová