Náboj Junior

V pátek 23. listopadu 2018 jsme se zúčastnili mezinárodní matematicko-fyzikální soutěže Náboj Junior, která se konala na 18 místech v České republice, 24 místech na Slovensku a 10 místech v Polsku. Je to soutěž pro čtyřčlenné týmy. Z naší školy zúčastnily se 2 týmy ze studentů kvarty.

Ráno jsme jeli vlakem na gymnáziu Christiana Dopplera v Praze a v 10 hodin začala soutěž. Nejprve nám řekli pravidla soutěže a potom jsme měli 2 hodiny čistého času na počítání matematických a fyzikálních příkladů. Na začátku jsme dostali 6 příkladů a za každou správně vyřešenou úlohu jsme dostali 1 bod a další úlohu. Ze začátku byly úlohy jednodušší, ale pozvolna se jejich složitost stupňovala. Úloh jsme celkem mohli vyřešit 42. Naše družstvo A obsadilo 261. místo a družstvo B 454. místo z 987 týmů.

Soutěž jsme si všichni moc užili, i přestože jsme nevyřešili všechny úlohy. Byla to pro nás dobrá zkušenost a děkujeme paní profesorce Krejčíkové, že nás sem vzala.

Zde je ukázka úlohy, se kterými jsme měli problémy:

Úloha 14 – výstřel

Nákladní vůz jede rovně stálou rychlostí 18 km/h. Z jeho korby vystřelíme vodorovně a proti směru jízdy míček rychlostí 5 m/s. Ten pak letí 0,6 s, dokud nedopadne na zem. Vypočítejte, jak daleko od místa dopadu míčku se bude v okamžiku dopadu nacházet korba nákladního vozu.

Za třídu kvartu Magdaléna Vavřínová a Tereza Kašparová