Ples, šerpy, vysvědčení …

Všechno jednou končí, ale i začíná. Termíny našich závěrečných zkoušek a posledního snažení na této škole se neúprosně blíží. K této příležitosti jsme se alespoň měli možnost sejít 14. května jako třída IV. G a rozdat si poslední vysvědčení před tím závěrečným, pro nás nejdůležitějším za celé čtyři roky našeho studia.

Hlavním ceremoniálem však nebylo pouze rozdání maturitních vysvědčení a pochval, ale bylo to i naše ošerpování. Z důvodu špatné situace, ve které se momentálně ocitáme, jsme neměli možnost si uspořádat jako každý ročník svůj vlastní maturitní ples, tudíž jsme museli využít alespoň takovéto varianty, která se nám naskytla. Ačkoliv to nebyl asi nejpohádkovější ples, který jsme si za celé čtyři roky vysnili a přemýšleli, jak se budeme procházet po červeném koberci, byli jsme schopni si udržet při nejmenším tu tradici ošerpování a slavnostního přípitku.

Tímto bychom chtěli i poděkovat všem našim profesorům, kteří se podíleli na našem vzdělávání a nemohli se bohužel této akce účastnit s námi.

Teď už to jen dotáhnout do konce!

IV.G