Přijímací zkoušky

V týdnu od 3. – 6. května 2021 jsme v rámci přijímacího řízení přivítali na naší škole uchazeče o studium v oborech všeobecné gymnázium osmileté a čtyřleté, pedagogické lyceum a předškolní a mimoškolní pedagogika. I přes nelehké období přípravy věříme, že žáci při vyhlášení výsledků přijímacího řízení dojdou ke svému cíli v přijetí ke studiu. Těšíme se na společné setkání nových studentů naší školy.

Vedení školy