Maturita 2019

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě oktáva

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě IV.

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.L

Rozpis praktických maturitních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

Rozpis ústních maturitních zkoušek ve třídách IV. a oktáva

Rozpis ústních maturitních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

Rozpis podzimních maturitních praktických zkoušek ve třídě 4. a ústních zkoušek ve třídě IV.

Rozpis podzimních maturitních ústních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

MŠMT zveřejnilo podrobné jednotné zkušební schéma pro podzimní období MZ 2019

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019

Dne 26.3.2019 zveřejnilo MŠMT Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 2019 + přílohy


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2018 – 2019


 

Dramatická výchova specializace

Hudební výchova s metodikou – specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou – specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit

 

Důležité termíny:

  • 1. prosinec 2018 – nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  •  od 2. do 31. ledna 2019 (termín prodloužen) probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR (viz seznam). Bližší informace zde.
  • 31. březen 2019 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka