Maturita


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2018 – 2019


Dramatická výchova specializace

Hudební výchova s metodikou - specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou - specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit


Důležité termíny:


  • 1. prosinec 2018 – nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  • 31. březen 2019 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka