Maturita

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019

[/vc_column_text]


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2018 – 2019


 

Dramatická výchova specializace

Hudební výchova s metodikou – specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou – specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit


Důležité termíny:


 

  • 1. prosinec 2018 – nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  •  od 2. do 31. ledna 2019 (termín prodloužen) probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR (viz seznam). Bližší informace zde.
  • 31. březen 2019 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka