Maturita

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě oktáva

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě IV.

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.

Maturitní komise a hodnocení profilových maturit ve třídě 4.L

Rozpis praktických maturitních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

Rozpis ústních maturitních zkoušek ve třídách IV. a oktáva

Rozpis ústních maturitních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

Rozpis podzimních maturitních praktických zkoušek ve třídě 4. a ústních zkoušek ve třídě IV.

Rozpis podzimních maturitních ústních zkoušek ve třídách 4. a 4.L

Dne 11. ledna 2019 zveřejnilo MŠMT jednotné zkušební schéma pro JPZ 2019

Dne 26.3.2019 zveřejnilo MŠMT Hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky 2019 + přílohy


Požadavky a kritéria hodnocení profilových praktických maturit 2018 – 2019


 

Dramatická výchova specializace

Hudební výchova s metodikou – specializace

Hudební výchova specializace

Tělesná výchova s metodikou – specializace

Tělesná výchova specializace

Kritéria hodnocení profilových praktických maturit

 

Důležité termíny:

  • 1. prosinec 2018 – nejzazší termín pro podání přihlášky k maturitní zkoušce řediteli školy
  •  od 2. do 31. ledna 2019 (termín prodloužen) probíhá přes Výsledkový portál žáka (VPŽ, vpz.cermat.cz) přihlašování žáků k výběrové zkoušce Matematika+. Úspěšný výsledek této zkoušky lze uplatnit v přijímacím řízení a stipendijních programech na řadě fakult vysokých škol v ČR (viz seznam). Bližší informace zde.
  • 31. březen 2019 – termín pro odevzdání seznamu literatury ke zkoušce z českého jazyka