Škola v době kombinované distanční a prezenční výuky