Srdce na dlani

Jaké to je mít srdce ve svých rukou si vyzkoušeli žáci III. G a septimy v hodině praktické biologie. K dispozici jsme měli tři vepřová srdce, která se svojí stavbou nejvíce podobají tomu lidskému. Kromě studia stavby jednotlivých síní a komor, si žáci osahali rozdílnou sílu svaloviny levé a pravé strany. Samozřejmě nesměla chybět preparace jednotlivých chlopní a pokud to materiál dovolil tak i odstranění části aorty a dutých žil. Poté jsme se přesunuli do mikrosvěta a zkoumali vybrané části pod mikroskopem. Myslím, že nejen za sebe, ale i za ostatní musím poděkovat Barboře Skalákové, která nám srdce zajistila. Už nyní se těšíme, co dalšího si z anatomie procvičíme příště.

Mgr. Karolína Nebřenská