2. lyceum v Praze

V úterý 18.6.2019 se naše třída 2.lyc vydala za doprovodu paní profesorek Šorčíkové a Frajerové na exkurzi do Národního divadla, kterou jsme spojili s návštěvou Národního pedagogického muzea Jana Amose Komenského. V muzeu jsme během hodinové návštěvy prozkoumali život J.A.Komenského a vývoj celého školství. Poté naše kroky vedly přes Malou Stranu až na ostrov Kampa, kde jsme si udělali menší přestávku. Další zastávkou bylo Národní divadlo. Národním divadlem nás provedl úžasný průvodce, jenž nám ukázal celé divadlo od základních kamenů až po terasu. Výlet se nám velice líbil a myslíme, že to bylo pěkné zakončení školního roku.

K.Rottová, D.Šubotník, E.Veseláková 2.L