Neviditelná výstava

Dne 17.6. 2019 navštívila naše třída v rámci hodin speciální pedagogiky Neviditelnou výstavu v Praze.

Po příchodu do expozice jsme dostali základní informace o celé výstavě a programu. Zároveň jsme byli seznámeni s pomůckami pro nevidomé ,které jsme si mohli osobně vyzkoušet. Výstavu jsme prošli v menších  skupinkách .V naprosté tmě jsme se orientovali zejména  hlasovými instrukcemi  a haptikou. Prohlídku jsme zakončili diskusí  v kavárně , kde jsme si mohli zakoupit  kávu, čaj , chlazené limonády či zmrzlinu.

Zbytek třídy zkoušel mezitím po slepu hrát stolní hry, psát Braillovým písmem na Pichtově stroji , chodit se slepeckou holí … Celou dobu nás provázeli milí průvodci se zrakovým postižením plni energie a životního optimismu. Tuto možnost vyzkoušet si život po slepu vidíme jako velký přínos nejen  pro naši profesi, ale celkovou empatii a přístup k lidem se zrakovým handicapem.

Děkujeme paní profesorce Frajerové a panu profesoru Jezberovi za příjemně strávený den.

Lenka Mrkvičková, 2.SOŠPg